011 / 30 65 350

PATAJA - AKCIJA

PATAJA - AKCIJA

TAJLAND – PATAJA
ZEMLJA VEČITOG SUNCA
12 dana/9 noćenja
Polasci u martu i aprilu

Economy

Comfort

Od 599 Eur

Od 699 Eur

Eastiny Bella Vista Hotel 3*

Mantra Pura Resort 4*

Qatar Airways

Qatar Airways


Eastiny Bella Vista Hotel 3*

Lokacija: Nalazi se u delu grada poznatom po brojim klubovima, restoranima i barovima, udaljen svega 5 minuta od gradske plaže.
Smeštaj: Hotel raspolaže standardnim sobama, superior i junior suite-ovima. Sve sobe su poseduju kupatilo, balkon, klimu, TV, telefon.
Sadržaj: Hotel poseduje restoran u kome se služi lokalna kuhinja, kao i coffee room koji radi od 07-21h.

Mantra Pura Resort 4*

Lokacija: Udaljen je 5 minuta od gradske plaže i centra zbivanja u Pataji
Sobe: Hotel poseduje 123 sobe. Sobe poseduju klimu, telefon, WIFI, TV, sef, ketler, mini bar, kupatilo sa tušem.
Sadržaj: U sklopu hotela se nalazi teretana, Le Kitchen restoran

* Restoran radi od 07.00 – 22.00
https://www.lkpattaya.com/mantrapura/
Opis putovanja

  1.dan  BEOGRAD – DOHA
  Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla" kod šaltera kompanije Qatar Airways dva sata ranije (u 09.35 sati.) Poletanje za Dohu u 11.35 časova (let QR 232). Obroci u avionu. Sletanje u Dohu u 18.40 časova. Čekanje na vezu. Nastavak putovanja za Pataju u 20.05 sati (QR 828).
  2.dan DOHA  – PATAJA
  Dolazak u Pataju u 06.30 sati. Nakon carinskih formalnosti, transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na fakultativne izlete – mogućnost odlaska na ostrva Ko Samet, Ko Larn; odlazak u Aqua Park Ramayana; dnevni izlet do Bankoka. Noćenje.
  3 -10. dan PATAJA
  Slobodan dan uz mogućnost za individualne aktivnosti. Stotine hiljada turista svake godine dolazi ovamo radi surfovanja, skijanja na vodi, ronjenja, jedrenja i izleta na obližnja ostrva. Druge popularne aktivnosti su golf, bandži skokovi, biciklizam, tajlandski boks, paintball, itd. O kosmopolitskom duhu rizorta dosta govori i njegova restoranska ponuda. Ovde možete naći francusku, italijansku, nemačku, mađarsku, skandinavsku, britansku, indijsku, arapsku, japansku i kinesku kuhinju.
  11. dan PATAJA - DOHA
  Hotelske sobe se napuštaju u ranim jutarnjim časovima 04.00 časova odlazak na transfer do aerodroma. Poletanje za Dohu u 07.50 (let QR 829). Sletanje u Dohu 11.40, čekanje 19h na vezu, uz mogućnost doplate za noćenje u Dohi na upit.
  12. dan DOHA - BEOGRAD
  Poletanje za Beograd u 06.45 (let QR 231). Dolazak u Beograd 10.35 časova. Kraj usluga.

Аranžman obuhvata
 • Avio prevoz sa svim taksama
 • Transfere aerodrom/hotel/aerodrom
 • 9 noćenja u odabranom hotelu
 • Troškove organizacije i realizacije putovanja.
Аranžman ne obuhvata
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Individualne troškove kao i sve programom nenavedene usluge
USLOVI OTKAZA UGOVORA O PUTOVANJU
 • Avio karte bez povraćaja ( non refundable ) 
 • Hotelski smeštaj : do 30 dana pre polaska 25 % iznosa  , 29 – 22. Dana 30 % iznosa , 21 – 15.dana 40 % iznosa , 14 – 10 dana pre poslaska  55% iznosa, 9 – 3 dana  pre polaska 80 % iznosa , 2 dana pre polaska 85 % iznosa.
Uslovi plaćanja

   Uslovi i način plaćanja

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata 100% iznosa gotovinski ili platnim karticama
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na rate bez kamate do 30.09.2018.

VAZNE NAPOMENE:
Cena aranzmana je bazirana na promotivnoj tarifi  i zavisi od trenutne raspolozivosti  mesta.
Cene  smestaja su date za standardni tip sobe. Sve doplate odnosno rezervacija bilo koje druge kategorije sobe vrši se isključivo na upit. Red leta kao i cena podložni su promeni. Potvrda rezervacije hotela čeka se minimalno 24 sata od izvršene uplate avansa. U vreme održavanja sajmova, kongresa i specijanih dogadjanja cene iz tabele ne važe. Rezervacije se rade na upit, cene su podložne promeni u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta na letovima.

 

NAPOMENE ZA SMESTAJ:
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Postoji mogućnost doplate za jednokrevetnu sobu, cena se radi na upit sa hotelom. U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

 

Opšte napomene:
Organizator putovanja je S.A.B. Travel Deligradska 9, 11000 Beograd, OTP 73/2014 od 17.11.2017.godine
-Organizator putovanja zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu.
- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
-  Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
- Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
- Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
- Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
- Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
- Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
- U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
- S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.
Organizator putovanja je Turistička agencija S.A.B. Travel Deligradska 9, 11000 Beograd, OTP 73/2014.

Program putovanja br 1. od 23.11.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 17.11.2017.

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7367 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.