011 / 30 65 350

RIM

RIM

RIM

autobusom, 6 dana, 3 noći

 

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA

 

14.02. -19.02.2018.

 

Hotel 3*

ONLINE REZERVACIJA 139

159

 

07.03. – 12.03.2018.

 

Hotel 3*

ONLINE REZERVACIJA 139

159

 

05.04. – 10.04.2018.

 

Hotel 3*

ONLINE REZERVACIJA 149

169

 

27.04. – 02.05.2018.

 

Hotel 3*

ONLINE REZERVACIJA 149

169Hotel Giotto 3*

Hotel Giotto se nalazi u tihoj stambenoj četvrti, nedaleko od Vatikana. Hotel je metro linijom  dobro povezan sa centrom Rima, oko 20 minuta vožnje. Hotel poseduje restoran, bar, baštu iz koje se pruža pogled na Baziliku Sv. Petra. Sve sobe imaju klimu, SAT TV. Doručak kontinentalni-švedski sto.ONLINE REZERVACIJA

Nakon online rezervacije naši agenti ce vas kontaktirati radi potvrde.

Molimo vas da popunite sva polja.

Online rezervacije važe 48h i u tom roku morate uplatiti iznos u celosti.Program putovanja

1. DAN   BEOGRAD – RIM
Sastanak grupe  u 15:30 h na kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Carnojevica.  Polazak  autobusa u 16:00 h. Vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Italije sa kracim usputnim zadržavanjima. Nocna vožnja.

2. DAN   RIM
Dolazak u Rim. Po dolasku razgledanje grada; Koloseum, Španski trg, Fontana Di Trevi, Trg Sv.Petra, Trg Navona, trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija... Smeštaj u hotel. Nocenje.

3. DAN   RIM – TIVOLI – RIM
Dorucak. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do drevnog grada Tivolija. Ovde možemo videti vilu sa velelepnim fontanama i vodoskocima za ciju izgradnju je kardinal d'Este morao da preusmeri tok vode. Povratak u hotel. Nocenje.

4. DAN   RIM – NAPULJ – RIM
Dorucak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Napulju, trecem po velicini gradu u Italiji, poznatom po drevnoj Pompeji i vulkanu Vezuv.Jedni kažu opasan, drugi kažu caroban, a treci citiraju onu cuvenu: “Videti Napulj i umreti”. U ovom gradu se rodila prva pizza. Napulj inace zovu grad sunca, grad pesme  i grad svetlosti, takode je i rodni grad  Berninija. Istorijsko jezgro grada je i dalje pod zaštitom UNESCO-a. Obici cemo  Kraljevsku palatu, deo turisticke luke, gradsku kucu, srednjevekovni zamak Nuovo,Trg Plebisito, teatro San Carlo, galeriju Umberto I, Nacionalni areheološki muzej, trgovacku ulicu Umberta I, staro istorijsko jezgro grada u kome je glavna katedrala Duomo i  Tvrdava (Castel dell Ovo) jedan od simbola grada. Povratak u Rim. Nocenje.

5. DAN    RIM – VATIKAN - BEOGRAD
Dorucak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šetnju Rimom  ili fakultativni obilazak Vatikana, najmanje i najmocnije države na svetu. Prilikom posete muzejima, obilaze se najznacajnije zbirke Vatikanskog muzeja kao što su zbirke antickih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelandelo Buonaroti temama iz Starog zaveta, potom sledi obilazak najvece crkve na svetu, Crkve svetog Petra i . Unutar crkve se nalazi i cuvena Pijeta, delo Mikelandjela. Slobodno vreme. U vecernjim casovima polazak za Beograd.

 6. DAN   BEOGRAD
Dolazak u Beograd. Kraj programa.


U cenu je ukljuceno
 • prevoz turistickim autobusom na relaciji prema programu
 • 3 nocenje sa doruckom u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 3*
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodica-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije ukljuceno
 • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
 • fakultativne izlete
 • boravišnu taksu. Placa se u hotelu. Za boravak u hotelima sa 3* – 4 € po nocenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4*  – 6 € po nocenju / po osobi.
 • potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

  POPUSTI: 

  • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)     
  • treca odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika;

  • Vatikan                                   35€ (sa ulaznicom)
  • Napulj                                    35€
  • Tivoli                                     25€

  NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodica, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i nacin placanja

Uslovi i nacin placanja

 • Placanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko racuna
 • cekovima gradana na rate bez kamate do 30.09.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tacno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predvidene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 casova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 casova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljucivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je ukljuceno I šta nije ukljuceno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, kradu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom citavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ici i sa licnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novcana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znacajne troškove eventualnog lecenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slucaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeduju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slucaj naknade štete obezbeduje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su odredene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zakljucenog sa ugovaracem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistickih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474  od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošackog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uruceni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slucaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slicno, izmeni cenu putovanja za odgovarajuci iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Cenovnik br. 2 od 09.01.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8043 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.