011 / 30 65 350

Hotel Pepa 2*

Hotel Pepa 2*

                     Cenovnik  od 01.11.2017. do 22.12.2017. godine


Tip sobe

Polupansion

Noćenje sa doručkom

Noćenje

Soba 1/2 klasičan ležaj ili francuski

2280,00

1680,00

1280,00

Soba 1/1 klasičan ležaj ( 1osoba u sobi )

2780,00

2180,00

1780,00

Soba 1/1 francuski ležaj ( 1 osoba u sobi )

3280,00

2680,00

2280,00

*cene su izražene u rsd na bazi polupansiona po osobi dnevno

                 
                     Cenovnik  od 22.12.2017. do 09.01.2018. godine


Tip sobe

Usluga

22.12-29.12.2017

29.12-02.01.2018

02.01-09.01.2018

Soba 1/2 klasičan ležaj ili francuski

PP

2700,00

3300,00

2950,00

Soba 1/1 klasičan ležaj ( 1osoba u sobi )

3200,00

3800,00

3450,00

Soba 1/1 francuski ležaj ( 1 osoba u sobi )

3700,00

4300,00

3950,00

*cene su izražene u rsd na bazi polupansiona po osobi dnevno

                     Cenovnik  od 09.01.2018. do 04.03.2018. godine


Tip sobe

Usluga

09.01-01.02.2018

01.02-18.02.2018

18.02-04.03.2018

Soba 1/2 klasičan ležaj ili francuski

PP

2800,00

2950,00

2600,00

Soba 1/1 klasičan ležaj ( 1osoba u sobi )

3300,00

3450,00

3100,00

Soba 1/1 francuski ležaj ( 1 osoba u sobi )

3800,00

3950,00

3600,00

*cene su izražene u rsd na bazi polupansiona po osobi dnevno

Napomena: Polupansion (doručak i večera – švedski sto, ukoliko u hotelu boravi više od 20 gostiju; u suprotnom obroci se služe po principu ankete, na klasičan način).Hotel Pepa

Hotel se nalazi na najatraktivnijoj lokaciji na Divcibarama na udaljenosti manjoj od 100 m od centra i pored same ski staze „Centar“, tzv tanjirače, ušuškan u borovoj sumi.

Poseduje 22 sobe sa telefonom, televizorom, internet konekcijom, kupatilom sa tuš kabinom.

Od sadržaja ima recepciju, restoran, pansion salu, a la carte salu, malu i salu za sastanke, mini caffe bar, mini TV salu, menjačnicu.Uslovi
  • Deca do 5 godina u pratnji dve odrasle osobe - GRATIS
  • Ukoliko jedna osoba ili jedna osoba i dete mlađe od 3 godine koristi 1/2 klasičnu sobu, cena se uvećava za 500,00 dinara po noći
  • Ukoliko jedna osoba ili jedna osoba i dete mlađe od 3 godine koristi 1/2 sobu sa francuskim ležajem, cena se uvećava za 1000,00 dinara po noći
  • Deca od 3 – 8 godina imaju popust 50% dok deca od 8 – 12 godina imaju popust 30%
  • Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 80,00 dinara za odrasle, deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu, a deca od 7 -15 godina plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 40,00 dinara
Individualni program putovanja

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA:                                                           
                      boravak  na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela  ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h).

  1. Dan     Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
  2. –  predposlednji dan             Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme            

Poslednji dan                                     Doručak. Napuštanje hotelskih soba do  10:00 h


Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 50% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana   pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate (sa datumima dospeća 01, 10. ili 20. u mesecu) do 01.03.2018.
- kreditnim karticama (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro)
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, American Express i Master card) na rate bez kamate
- kreditnim karticama ALPHA BANKA (Visa, Dina i Master card) na rate bez kamate
- kreditnim karticama KOMERCIJALNE BANKE (Visa, Dina i Master card) na rate bez kamate
- uplatom preko računa
- za aranžmane koji se kreditiraju preko banke, prilikom prijave se uplaćuje 10% od ukupne cene aranžmana (iznos se vraca uplatiocu po dobijanju kredita), a agencija izdaje profakturu na ukupan iznos koju uplatilac predaje banci radi dobijanja kredita.

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
- Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:
A.- Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora:
1- polisu osiguranja br. 13-63851, od 21.10.2017 god. na iznos od 11.945.490,00 RSD osiguravajuće kompanije „UNIQA” iz Beograda ul Milutina Milankovića, br. 134G.
(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača, na tel. br. +381 2024 100 ili e.mail: info@uniqa.rs)
Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču ili banci i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)
B.- Za naknadu štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i Programom putovanja i to:
1. polisu osiguranja br. 6-63851, od 21.10.2017 god. na iznos od 1.194.549,00 RSD osiguravajuće kompanije „UNIQA” iz Beograda ul Milutina Milankovića, br. 134G.
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudse presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
- S.A.B Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 05.01.2017. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA

PROGRAM PUTOVANJA br. 1 od 01.11.2017.
OTP 73/2014 od 17.11.2017.godine

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8691 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.