011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Hotel Friends 3*

Hotel Friends 3*

 

HOTEL

USLUGA

Početak usluge

Osnov. ležaj

Pomoć. ležaj

Max. broj osoba

16.12.

23.12.

*30.12

6.01.

13.01.

20.01.

27.01.

3.02.

10.02.

17.02.

24.02.

3.03.

 

Cena po osobi

Cena za APP

 

FRIENDS 3*

 

HB

Završetak usluge

23.12.

30.12.

*6.01.

13.01.

20.01.

27.01.

3.02.

10.02.

17.02.

24.02.

3.03.

10.03.

br. noćenja

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Dvokrevetna soba

2

2

2+2chd ili 3 adl

134

234

232

173

138

177

189

173

138

138

138

138

 

Jednokrevetna soba

1

1

187

328

325

242

193

248

265

242

193

193

193

193

APP 1  - cena za 2+2 dece ili 3 odrasle osobe

2

2

2+2chd ili 3 adl

383

681

675

497

395

509

546

497

395

395

395

395

Cene do 31.10.2017.

APP 1 DELUXE  - cena za 2+2 dece ili 3 osobe

2

2

2+2chd ili 3 adl

507

904

896

659

523

676

725

659

523

523

523

523

Cene su izražene u € po osobi/studiu/apartmanu (devizni deo + 1.000 dinara po plativoj osobi za troškove rezervacije+boravišna taksa)

POLAZAK AUTOBUSA :


Cena autobuskog prevoza
Beograd – Bansko- Beograd

Za polazak

15.12.

22.12.

29.12.

05.01.

12.01

19.01.

26.01.

02.02.

09.02.

16.02.

23.02.

02.03.

Odrasli

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Deca do 2 god.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedan pravac

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Niš – Bansko - Niš

Odrasli

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

Deca do 2 god.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedan pravac

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €Hotel Friends 3*

Lokacija: Udaljen je od gondole oko 400m i 300m od centra grada.
Sadržaj: Hotel nudi udoban i prijatan smeštaj i odličnu lokaciju, WiFi internet u celom hotelu, spa centar sa relax zonom, đakuzi, sauna, parno kupatilo, lobi bar, restoran, skijašnica, transfer do gondole
Sobe: dva standardna ležaja ili francuski ležaj, kupatilo sa tus kabinom, telefon, sat TV, minibar. Pomoćni ležajevi za decu su dva kreveta na sprat.Doplate/Popusti

Popusti za decu 4-14 god u DBL:
Deca do 4 god. na pomoćnom ležaju -  besplatno
1 odrasla osoba + 1 dete – nema popusta
1 odrasla osoba + 2 dece – prvo dete nema popust, drugo dete besplatno
2 odrasle osobe + 1 dete – besplatno
2 odrasle osobe + 2 dece – prvo dete besplatno, drugo dete popust 50%

Odrasla osoba na pomoćnom ležaju - popust 30%

*OBAVEZNA NOVOGODIŠNJA VEČERA: Odrasli 45.00 €, deca 4-14 god. 30.00 €


U cenu je uključeno
  • 8 dana / 7 noći u izabranom hotelu /  iz tabele
  • usluge predstavnika
  • troškove organizacije putovanja.
  • sauna, parno kupatilo, fitnes, đakuzi, parking (ukoliko ima slobodnih mesta), transfer do gondole

U cenu nije uključeno
  • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
  • autobuski prevoz
  • troškove rezervacije
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
  • boravišna taksa 1.00 € dnevno po osobi  (plaća se u agenciji)
Program putovanja

POLAZAK JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa u večernjim satima.
2. – 8. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip soba prema uplaćenoj rezervaciji. Prva usluga večera ili noćenje, u zavisnosti od uplaćene usluge.
Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Poslednjeg dana - Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h. Polazak za Beograd sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.

                                                                                                                                   
NAPOMENA : boravak na bazi 7 noćenja sa uslugom naznačenom u tabeli (ili uplaćenoj usluzi) od vremena ulaska u hotelske sobe ili apartmane do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ili apartmana ulazak u sobe je posle
14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h).


Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
uplatom preko računa
čekovima građana na rate bez kamate do  31.03.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
NAPOMENA: Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br 10. Oktobar 2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA ALMA HOLIDAYS D.O.O.
Licenca br. OTP   1  od   09.01.2017.

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.5763 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.