011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Adeona Ski Spa 3*

Adeona Ski Spa 3*

 

HOTEL

USLUGA

Početak usluge

Osnov. ležaj

Pomoć. ležaj

Max. broj osoba

16.12.

23.12.

30.12

6.01.

13.01.

20.01.

27.01.

3.02.

10.02.

17.02.

24.02.

3.03.

 

Cena po osobi

 

ADEONA
SKI &SPA 3*

HB

Završetak usluge

23.12.

30.12.

6.01.

13.01.

20.01.

27.01.

3.02.

10.02.

17.02.

24.02.

3.03.

10.03.

br. noćenja

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

STUDIO – min. 2 punoplative osobe

2

2

127

185

226

163

151

151

151

166

156

151

151

132

APP 1  – min. 2 punoplative osobe

2

2

3+1chd ili 4 adl

144

202

242

180

168

168

168

182

173

168

168

149

Cene do 30.09.2017.

APP 2  – min. 4 punoplative osobe

4

2

5+1chd ili 6 adl

119

169

203

155

143

143

143

157

148

143

143

124

Cene su izražene u € po osobi/studiu/apartmanu (devizni deo + 1.000 dinara po plativoj osobi za troškove rezervacije+boravišna taksa)

POLAZAK AUTOBUSA :


Cena autobuskog prevoza
Beograd – Bansko- Beograd

Za polazak

15.12.

22.12.

29.12.

05.01.

12.01

19.01.

26.01.

02.02.

09.02.

16.02.

23.02.

02.03.

Odrasli

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Deca do 2 god.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedan pravac

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Niš – Bansko - Niš

Odrasli

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

Deca do 2 god.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedan pravac

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €Adeona Ski Spa 3*

Lokacija: Udaljen je od gondole oko 800m i 400m od centra grada
Sadržaj: Hotel ima četiri sprata i tri medjusobno povezane zgrade. Sagradjen je 2007. godine. Raspolaže sa spa centrom (bazen, đakuzi, sauna, fitnes, parno kupatilo), lobi barom, restoranom, skijašnicom.
Studio: 49m2, ima dva standardna ležaja ili francuski ležaj, kupatilo, telefon, sat TV .
Apartman 1: 66m2, ima dve sobe, spavaću sobu sa dva standardna ležaja ili francuski ležaj, dnevnu sobu sa pomoćnim ležajem, kupatilo, telefon, sat TV
Apartman 2: 77m2, ima tri sobe, dve spavaće sobe sa dva standardna ležaja ili francuski ležaj, dnevnu sobu sa pomoćnim ležajem, kupatilo, telefon, sat TV.Doplate/Popusti

Popusti za decu 2-12 god u APARTMANU:
1. dete  na pomoćnom ležaju – popust 50%
2. dete  na pomoćnom ležaju – doplata 6.00 €/dnevno

Odrasla osoba na pomoćnom ležaju - popust 20%

Doplata za STUDIO SINGL – 70%


U cenu je uključeno
  • 8 dana / 7 noći u izabranom hotelu /  iz tabele
  • usluge predstavnika
  • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
  • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
  • autobuski prevoz
  • troškove rezervacije
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
  • boravišna taksa 1.00 € dnevno po osobi  (plaća se u agenciji)
Program putovanja

POLAZAK JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa u večernjim satima.
2. – 8. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip soba prema uplaćenoj rezervaciji. Prva usluga večera ili noćenje, u zavisnosti od uplaćene usluge.
Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Poslednjeg dana - Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h. Polazak za Beograd sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.

                                                                                                                                   
NAPOMENA : boravak na bazi 7 noćenja sa uslugom naznačenom u tabeli (ili uplaćenoj usluzi) od vremena ulaska u hotelske sobe ili apartmane do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ili apartmana ulazak u sobe je posle
14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h).


Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
uplatom preko računa
čekovima građana na rate bez kamate do  31.03.2018.


VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika
Program putovanja br 1. od 11.09.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA ALMA HOLIDAYS D.O.O.
Licenca br. OTP   1  od   09.01.2017.

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.