011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Terme Laško - Terme za vaš ugođaj

Terme Laško - Terme za vaš ugođaj

Terme za vaš ugođaj – OD NEDELJE DO PETKA
Druga osoba 50% popusta
18.09-28.10.
06.11-10.11.
13.11-02.12.
11.12-23.12.

Bez doplate za 1/1 sobu u terminu od 18.09-28.10. i 11.12-23.12.2016.


Hotel 3dana/2noći 4dana/3noći 5dana/4noći 6dana/5noći
Thermana Park Lasko ****superior 1.osoba 188€
2.osoba 94€
1.osoba 275€
2.osoba 137.50€
1.osoba 351€
2.osoba 175.50€
1.osoba 424€
2.osoba 212€
Zdravilišče Laško **** 1.osoba 155€
2.osoba 77.50€
1.osoba 222€
2.osoba 111€
1.osoba 284€
2.osoba 142€
1.osoba 340€
2.osoba 170€

*cene su iskazane u € na bazi polupansiona po osobi u dvokrevetnoj sobiHotel Thermana Park Laško 4*

Lokacija: nalazi se u parku uz reku Savinju, 15 min. hoda do centra grada.
Sadržaj: 90 soba, restoran, termalni centar sa zatvorenim i otvorenim bazenima, sauna centar sa raznolikom ponudom, centar zdravlja i lepote sa kozmetičkim, pedikirskim i masažnim salonom, fitness centar, kongresni centar.
Soba: kupatilo, fen, SAT TV, telefon, priključak za internet, A/C, sef, bademantil
Usluga: doručak / večera – švedski sto.
Hotel Zdravilišče Laško

Lokacija: nalazi se u parku uz reku Savinju, 15 min. hoda do centra grada.

Sadržaj: 206 soba, restoran, termalni bazeni (zatvoreni i otvoreni bazeni), sauna centar na 500 m2 sa raznovrsnom ponudom sauna, centar zdravlja i lepote sa kozmetičkim, pedikirskim i masažnim salonom, fitness centar, kongresni centar.

Soba: kupatilo, fen, SAT TV, minibar, telefon, bademantil, A/C, internet priključak Usluga: doručak / večera – švedski sto.Cena uključuje
 • boravak u dvokrevetnoj sobi standard
 • polupansion (doručak, večera)
 • neograničeno kupanje u hotelima  Thermana Park Laško superior i Zdravilišče Laško ( i na dan odlaska)
 • korišćenje fitnes centra
 • wireless internet u hotelu
 • kupaći ogrtač (odrasli)
 • program animacije, rekreacije i opuštanja
Doplate / popusti

Popusti za decu:

 • Dete do 5 godina boravak GRATIS (spava sa roditeljima)
 • Od 5-10 godina na pomoćnom ležaju 50% popusta
 • Od 10-15 godina na pomoćnom ležaju 30 % popusta

Doplate po osobi i danu:

 • Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.27€ dnevno po osobi (plaćanje na licu mesta)
Individualni program putovanja
Napomena: boravak na bazi izabranog broja noći sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila.
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle 15:00 h prema uplaćenoj rezervaciji.
2 – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema paketu do 18.00h

Važne napomene i uslovi plaćanja

Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu za efektivu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 01. Marta 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
-za aranžmane koji se kreditiraju preko banke, prilikom prijave se uplaćuje 10% od ukupne cene aranžmana (iznos se vraća uplatiocu po dobijanju kredita), a agencija izdaje profakturu na ukupan iznos koju uplatilac predaje banci radi dobijanja kredita.

U cenu je uključeno:
- smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana
- troškovi organizacije aranžmana
U cenu nije uključeno:
- troškovi prevoza (obezbedjujemo uz nadoknadu)
- boravišna taksa i osiguranje (plaća se u Agenciji ili na licu mesta u zavisnosti od napomene)
- zdravstveno osiguranje (obezbedjujemo uz nadoknadu)
- individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi

Važne napomene:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7030 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.