011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Jesen u termama Laško

Jesen u termama Laško

TERME LAŠKO
JESENJE OPUŠTANJE
27.10-05.11.2017.

U PERIODU OD 30.06-13.07. I 16.07-26.07. 2017. DECA DO 5 GODINA I JEDNO DETE DO 12 GODINA GRATIS

20% First minute popust za rezervacije i naplatu do 30.09.2017.


 

Hotel

2 noći/3 dana

3 noći/ 4 dana

4 noći/ 5 dana

5 noći/ 6 dana

Thermana Park Lasko****superior

188€

275

351€

424€

First minute cena

159,80€

220€

280,80€

339,20€

Zdravilišče Laško****

155€

222€

284€

340€

First minute cena

131,75€

177,60€

227,20€

272€

*cene su iskazane u € na bazi polupansiona po osobi u dvokrevetnoj sobi (minimum 3 noći)

 

 Hotel Thermana Park Laško 4*

Lokacija: nalazi se u parku uz reku Savinju, 15 min. hoda do centra grada.
Sadržaj: 90 soba, restoran, termalni centar sa zatvorenim i otvorenim bazenima, sauna centar sa raznolikom ponudom, centar zdravlja i lepote sa kozmetičkim, pedikirskim i masažnim salonom, fitness centar, kongresni centar.
Soba: kupatilo, fen, SAT TV, telefon, priključak za internet, A/C, sef, bademantil
Usluga: doručak / večera – švedski sto.
Hotel Zdravilišče Laško

Lokacija: nalazi se u parku uz reku Savinju, 15 min. hoda do centra grada.

Sadržaj: 206 soba, restoran, termalni bazeni (zatvoreni i otvoreni bazeni), sauna centar na 500 m2 sa raznovrsnom ponudom sauna, centar zdravlja i lepote sa kozmetičkim, pedikirskim i masažnim salonom, fitness centar, kongresni centar.

Soba: kupatilo, fen, SAT TV, minibar, telefon, bademantil, A/C, internet priključak Usluga: doručak / večera – švedski sto.Doplate/Popusti

Popusti za decu: Hotel Park

 • Dete do 5 godina (spavaju sa roditeljima) GRATIS
 • Dete od 5 do 10 godina 25€ na dan
 • Dete od 10-15 godina 35€ na dan

Popusti za decu: Hotel Zdravilišče

 • Dete do 5 godina i jedno dete do 12 godina(spavaju sa roditeljima) GRATIS
 • Dete od 5 do 10 godina 25€ na dan
 • Dete od 10-15 godina 35€ na dan
U cenu je uključeno
 • boravak u dvokrevetnoj sobi standard
 • polupansion (doručak, večera)
 • neograničeno kupanje u hotelima Thermana Park Laško superior i Zdravilišče Laško 
 • ulazak u fitnes centar
 • wireless internet u hotelu
 • bade mantil (odrasli)
 • program animacije, rekreacije i opuštanja

U cenu nije uključeno
 • Boravišnu taksu - 1.27€ dnevno po osobi (plaćanje na recepciji hotela)
 • Putno zdravstveno osiguranje (obezbeđujemo uz nadoknadu)
 • Troškove prevoza (obezbeđujemo uz nadoknadu)
 • Individualne I ekstra hotelske troškove
Individualni program putovanja

Boravak  na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila.
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle 16:00 h prema uplaćenoj rezervaciji.
2 –  predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme                              
Poslednji dan  Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema paketu do 09.00h


Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu za efektivu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 01. Marta 2018.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
-za aranžmane koji se kreditiraju preko banke, prilikom prijave se uplaćuje 10% od ukupne cene aranžmana (iznos se vraća uplatiocu po dobijanju kredita), a agencija izdaje profakturu na ukupan iznos koju uplatilac predaje banci radi dobijanja kredita.
VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 ( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 11.04.2016. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
PROGRAM PUTOVANJA br.1 od 07.09.2017.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7030 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.