011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Hotel Palota 4* - Lillafüred

Hotel Palota 4* - Lillafüred

MAĐARSKA
Lillafüred
HUNGUEST HOTEL PALOTA 4*superior


Tip sobe Radnim danima
01.01-31.03.2017.
Vikendom
01.01-31.03.2017.
½ soba 66€ 69€
½ soba (junior) 58€ 60€
1/1 soba 100€ 101€
Pomoćni ležaj 44€ 44€

Cene su iskazane u eurima po osobi i noći
Minimum dve noći

CENE NE VAŽE ZA PERIODE NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA
OGRANIČEN BROJ SOBA!!!Hunguest Hotel Palota

Hunguest Hotel Palota se nalazi u mestu Lillafured, 10km od Miskolca, okružen planinom Buk. Dvorac je izgrađen u neorenesansnom stilu, između 1927 – 1930god okružen sređenom baštom i velikim parkom. Pogled se pruža prema Szinva toku i Hamori jezeru.Kolima se do hotela može stići putem M3 i M30 autoputem direktno od Budimpešte.Doplate/Popusti
  • Dete do 6 godina - gratis
  • Dete preko 6 -14 godina plaća 44€ dnevno pomoćni ležaj
U cenu je uključeno
 • Smeštaj na bazi polupansiona (doručak, večera)
 • Wellness – bazen, sauna, đakuzi, parna kabina, bazen sa kamenjem
 • Tihi wellness bazen sa hidromasažnim elementima, slana soba, spoljna finska sauna, bazen posle saune
 • Fitness sala
 • Bade mantil
 • Internet
 • Parking

U cenu nije uključeno
 • Boravišnu taksu koja iznosi 1,6€ po osobi i danu (plaća se na licu mesta)
 • Prevoz nije uključen ali ga je moguće organizovati
 • Rani chek-in : od 10.00 do 14.00 17€ po sobi
 • Kasni chek- out od 10.00 do 14.30 GRATIS
 • Kasni chek- out od 14.30-20.00 17€ po sobi
Individualni program putovanja

Napomena: boravak na bazi izabranog broja noći sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila.
1. Dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe posle 15:00 h prema uplaćenoj rezervaciji. 
2 – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba prema paketu do 18.00h

Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 01. Novembra 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474 od 25.01.2017. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 25.01.2017. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
PROGRAM PUTOVANJA br. 2 od 06.2.2017.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.6433 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.