011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

DOČEK NOVE GODINE U RIMU

DOČEK NOVE GODINE U RIMU

RIM

autobusom, 6 dana, 3 noći

 

 

TERMIN PUTOVANJA

 

HOTEL

 

CENA

 

29.12.2017. – 03.01.2018.

 

Hotel 3*

SPECIJALNA PONUDA
169 €

179 €HOTEL COLONY 3*

Hotel se nalazi u blizini Olimpijskog stadiona, u elegantnom delu Rima, u kvartu Fleming. Na oko 300 m od hotela je autobuska stanica, tako da je hotel dobro povezan sa svim znamenitostima Rima. Hotel poseduje bar, restoran, konferencijsku salu, lift, fitnes. Svaka soba ima satelitsku TV, besplatan WI FI. Doručak kontinentalni-švedski sto.  Program putovanja


1. DAN   BEOGRAD – RIM
Sastanak grupe  u 15:30 h na kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića.  Polazak  autobusa u 16:00 h. Vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima. Noćna vožnja.

2. DAN   RIM
Dolazak u Rim. Panoramsko razgledanje grada; Koloseum, Španski trg, , Trg Sv.Petra, Trg Navona, trg Venecija , Palata Venecija... Smeštaj u hotel. Noćenje

3. DAN   RIM – TIVOLI – RIM
Doručak. U prepodnevnim časovima pešačko razgledanje Rima: Termini, crkva Sv. Petra u lancima (statua Mikelanđelovog Mojsija), Forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, Fontana Di Trevi, Španski trg... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U podnevnim časovima fakultativni odlazak do drevnog grada Tivolija. Ovde možemo videti vilu sa velelepnim fontanama i vodoskocima za čiju izgradnju je kardinal d'Este morao da preusmeri tok vode. Povratak u Rim. Organizovani  odlazak na doček Nove godine, koji se tradicionalno održava na mnogim gradskim trgovima.Individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN   RIM – NAPULJ – RIM
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Napulju, trećem po veličini gradu u Italiji, poznatom po drevnoj Pompeji i vulkanu Vezuv.Jedni kažu opasan, drugi kažu čaroban, a treći citiraju onu čuvenu: “Videti Napulj i umreti”. U ovom gradu se rodila prva pizza. Napulj inače zovu grad sunca, grad pesme  i grad svetlosti, takođe je i rodni grad  Berninija. Istorijsko jezgro grada je i dalje pod zaštitom UNESCO-a. Obići ćemo  Kraljevsku palatu, deo turističke luke, gradsku kuću, srednjevekovni zamak Nuovo,Trg Plebisito, teatro San Carlo, galeriju Umberto I, Nacionalni areheološki muzej, trgovačku ulicu Umberta I, staro istorijsko jezgro grada u kome je glavna katedrala Duomo i  Tvrđava (Castel dell Ovo) jedan od simbola grada. Povratak u Rim. Noćenje.

5. DAN    RIM – VATIKAN - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šetnju Rimom  ili fakultativni obilazak Vatikana, najmanje i najmoćnije države na svetu. Prilikom posete muzejima, obilaze se najznačajnije zbirke Vatikanskog muzeja, kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka, Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta,  obilazak najveće crkve na svetu, Crkve svetog Petrai . Unutar crkve se nalazi i čuvena Pijeta, delo Mikelandjela. Slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Beograd.  Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

6. DAN   BEOGRAD
Dolazak u Beograd. Kraj programa.


U cenu je uključeno
 • prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 3 noćenje sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama u hotelu sa 3*
 • obilaske prema programu putovanja ( panoramsko i pešačko razgledanje Rima)
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
 • fakultativne izlete
 • boravišnu taksu, plaća se u hotelu,za boravak u hotelima sa 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4*  – 6 € po noćenju / po osobi (plaća se na recepciji hotela)
 • potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

  POPUSTI: 

  • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)     
  • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

   


Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika;

  • Vatikan                        35e (sa ulaznicom)
  • Napulj                          35e
  • Tivoli                           25e

  NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

   

   

Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

 • plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na rate bez kamate do 31.03.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 01.09..2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.6060 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.