011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

DOČEK NOVE GODINE U LIONU

DOČEK NOVE GODINE U LIONU

LION

autobusom, 6 dana, 3 noći

 

 

TERMIN PUTOVANJA

 

HOTEL

 

CENA

 

29.12.2017. – 03.01.2018.

 

Hotel 3*

ONLINE REZERVACIJA
205 €

229 €Exploitation Campanile Lyon Oullins 3*

Hotel je udljen oko 6 km od centra Liona, u blizini metro stanice, kojom je povezan sa centrom Liona za 15 minuta. Hotel poseduje restoran, bar, parking.Sve sobe su moderno opremljene, imaju SAT TV, besplatan WI FI u celom objektu. Doručak kontinentalni-švedski sto.ONLINE REZERVACIJA

Nakon online rezervacije naši agenti će vas kontaktirati radi potvrde.

Molimo vas da popunite sva polja.

Online rezervacije važe 48h i u tom roku morate uplatiti iznos u celosti.Program putovanja


1. DAN   BEOGRAD – MILANO
Sastanak grupe  u 16: 30h kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića. Polazak  autobusa u 17:00h. Vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima Noćna vožnja.

2. DAN  MILANO
Dolazak u Milano. Po dolasku panoramsko razgledanje grada; Trg Piaza del Duomo, Milanska Katedrala, Milanska skala, Galerija Vitoria Emanuela II, , Toranj Pireli, stadion San Siro, zamak Kastelo Sforcesko, bazilika Santa Maria alle Grazie...  U poslepodnevnim časovima smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 

3. DAN   MILANO - LION
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Lion. Dolazak u Lion u poslepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada; La Place Bellecour – najveći pešački trg u Evropi na čijem se centralnom delu nalazi spomenik posvećen Luju XIV,  La Fountain Bartholdi - delo vajara Frederika Augusta Bartoldija, autora Kipa slobode u Njujorku, zgrada Opere, Bazilika posvećena Devici Mariji.. Smeštaj u hotel. Individualni odlazak na doček Nove godine.Individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN    LION – MARSEJ - LION
Doručak. Slobodno vreme ili mogićnost organizovanja fakultativnog izleta za Marsej. Marsej, najvažniji  lučki grad Francuske. Panoramski obilazak Marseja: istorijski centar grada – Notre Dame de la Garde je ogromna crkva, smeštena na uzvišenju iznad centra grada, odakle se pruža po mnogima najlepši pogled na Marsej. Oko crkve se mogu primetiti olupine čamaca, jer su ribari nekad donosili čamce ovamo kako bi ih osveštali pred odlazak u ribolov. Stara luka sa tvrđavama: Sv.Nikole i Sv.Jovana, Gradska kuća, obilazak čuvene ulice Canabiere, u kojoj  je 1934. ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I Karađorđević. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Povratak u hotel u Lionu. Noćenje.

4. DAN   LION – ŽENEVA -  BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Ženevi. Dolazak u Ženevu. Razgledanje grada: obilazak kompleksa na kom se nalazi Palata naroda, zgrada Međunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih međunarodnih organizacija. Šetnja centralnim delom grada i obilazak Engleskog vrta, najpoznatijeg gradskog parka sa ogromnim cvetnim satom. Slobodne aktivnosti za šetnju pored prelepog  Ženevskog jezera, uz obilazak čudesne vodene fontane čiji se vodoskok uzdiže do visine od 140 metara. U večernjim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

 6. DAN   BEOGRAD
Dolazak u Beograd u podnevnim časovima. Kraj programa.


U cenu je uključeno
 • prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 1 noćenje sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama u Milanu (Italija) u hotelu sa 3*
 • 2 noćenja sa doručkom u 1/2 sobama  u Lionu (Francuska) u hotelu sa 3*, boravišne takse u Lionu uračunate u cenu
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu u Milanu, koja iznosi za boravak u hotelima sa 2* i 3* 4 € po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 € po noćenju / po osobi  (plaća se na recepciji hotela)
 • fakultativne izlete
 • boravišnu taksu
 • potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Popusti/Doplate
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana


Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Cene fakultativnih izleta po osobi
  Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika;

  • Marsej                      30 €

  NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

   

Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

 • plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na rate bez kamate do 31.03.2018.

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
- Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 30.08.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.5720 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.