011 / 30 65 350

Hotel Plaža 2*/3*

Hotel Plaža 2*/3*

HIT PONUDA!!!!
Niske cene i u pratnji dve odrasle osobe deca imaju popust po 50%


Hotel Plaža **/*** HERCEG NOVI 
11 dana / 10 noći  cene su izražene u eur po osobi
TIP  SOBE USLUGA 01.06-11.06.   11.06-21.06 21.06-01.07 01.07–11.07 11.07-21.07 21.07-31.07    31.07-10.08   10.08-20.08 20.08-30.08 30.08-09.09 09.09-19.09 19.09-29.09
1/2 A/C, 1/2+1 A/C 
A deo - 3*
PP 269 275 279 295 285 299 295 279 275 269
1/2,1/2+1 
  B I C deo-sabova ocena 2*
PP 239 245 249 275 265 279 275 249 245 239
Aranžman može biti i: 8 dana /7 noći, 15 dana / 14 noći  ili broj dana po vašoj želji


Hotel Plaža

Lokacija: Nalazi se u centru grada, na samoj obali mora na 30m od plaže i nadovezuje se na šetalište “Pet Danica”.

Usluga: PP – polupansion (doručak/večera- švedski sto)

Smeštaj: Svaka soba ima kupatilo, telefon, a jedan broj soba ima i balkon sa pogledom na more. U A delu sve sobe imaju TV i klimu.

Sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restorana, kafeterija, nacionalni restoran, aperitiv bar, bar na plaži, trim kabinet (uz nadoknadu), zatvoren bazen sa morskom vodom (leti nije u funkciji), sopstvenu plažu, bussines club i mali parking.

NAPOMENA: C deo- nerenovirane sobe sab-ova ocena 2*

Doplate

- Za jednokrevetnu sobu iznosi 30%u odnosu na cenu 1/2 sobe
- Boravišna taksa, prijava i osiguranje iznosi 1,50€ za odrasle, 1,00€ za decu od 12-18. god. i 0,50€ za decu od 2-12. god. po osobi i danu (plaća se na recepciji hotela)
-Za ručak 7,50€  osim u terminu 09.07-19.08. kada iznosi 9,50€ po osobi i danu

NAPOMENA: A deo - renovirane sobe sa klimom, B, C - deo nerenovirane sobe
Popusti

- Deca do 2. god.– GRATIS
- Dete od 2-12. god.ako koristi zajednički ležaj ima popust 50%
- Dete od 2-12. god. ako koristi poseban ležaj ima popust 30%
- Dvoje dece od 2-12. god.ako koriste zajednički ležaj  imaju popust  po 50%
- Treća odrasla osoba  na pomoćnom ležaju ima popust 10%

U cenu je uključeno
  • smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana
  • troškovi organizacije aranžmana i usluge predstavnika Agencije na destinaciji
U cenu nije uključeno
  • -troškovi prevoza (obezbedjujemo uz nadoknadu)
  • -boravišna taksa i osiguranje (plaća se u Agenciji ili na licu mesta u zavisnosti od napomene)
  • -osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nezgoda i osiguranje od otkaza putovanja (obezbedjujemo uz nadoknadu)
  • -individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi
Legenda

NA – najam apartmana
ND – noćenje sa doručkom
PP – polupansion (doručak i večera)
PA – pun pansion
AI – all inclusive - sve uključeno (po pravilima hotela)
AC - soba sa klimom i televizorom
TV- soba sa televizorom


Tip sobe:
1/1 – jednokrevetna soba
1/2 – dvokrevetna soba
1/2+1 – dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem
1/3 – trokrevetna soba
1/4 – četvorokrevetna soba
1/5 – petokrevetna soba
Tip L – sobe tip lux- prizemne kućice
Tip A – sobe tip A- dvospratne kućice
Tip B – sobe tip B- drvene kućice


PP – pogled na park
PB – pogled na brdo
PM – pogled na more
GV- pogled na baštu
MS - morska strana
SV - pogled na more
PV - pogled na more

Tip apartmana:
02 – dvokrevetni studio
02+1 - dvokrevetni studio sa jednim pomoćnim ležajem
02+2 - dvokrevetni studio sa dva pomoćna ležaja
04 – četvorokrevetni studio/apartman
1/2 studio – dvokrevetni studio
1/3 studio – trokrevetni studio
1/3 app – trokrevetni apartman
1/4 studio – četvorokrevetni studio
1/4 app – četvorokrevetni apartman
1/5 app – dupleks i u jednom nivou , petokrevetni apartman
1/2+1 studio - dvokrevetni studio sa jednim pomoćnim ležajem
1/2+1 family – dvokrevetni apartman sa jednim pomoćnim ležajem
APP 2+1 - trokrevetni studio bez terase
APP 2+2 – četvorokrevetni apartman
APP 3+2, 2+3 – petokrevetni apartman
APP 4+2- šestokrevetni apartman
A1 lux 2+2- dvokrevetna soba sa francuskim ležajem
A2 junior suite 2+2- studio sa balkonom
A2 lux junior suite 2+2- studio sa prostranom terasom
B2 2+2- porodična soba iz dve prostorije
Family app – porodična soba iz dve prostorije
App Dana, Risina i Teuta - 2+2 – četvorokrevetni apartman bez kuhinje sa terasom 53m2
App Dionis - 2+1 - četvorokrevetni apartman bez kuhinje sa terasom sa pogledom more 43m2
App Medaur - 2+2 - četvorokrevetni apartman bez kuhinje sa terasom sa pogledom na more 60m2

Individualni program putovanja

NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi izabranog broja noći sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h). Sopstveni prevoz.

1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.

Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.

Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 01. Novembra 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel i sastavni su deo ovog cenovnika
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrbna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055474 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije S.A.B. TRAVEL D.o.o. USTANOVLJENE 25.01.2017. i usaglaŠene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programA
PROGRAM PUTOVANJA br. 2 od 06.2.2017.
OTP 73/2014 od 14.11.2014.godine

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.6009 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.