011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

Hotel MANDRAKI VILLAGE 3*

Hotel MANDRAKI VILLAGE 3*
HOTEL KATEGORIJA USLUGA JUN JUN JUL JUL JUL JUL AVG AVG AVG SEP
11 21 1 11 21 31 10 20 30 9
Broj noćenja  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MANDRAKI VILLAGE 4* BB 1/2 standardna soba 709 709 819 859 969 1039 1039 1019 799 799
III odrasla osoba 499 499 569 599 679 729 729 709 559 559
I dete 2-12g. 359 359 409 429 489 519 519 509 399 399

 

 

DOPLATA ZA PREVOZ - AVIONOM

PREVOZ - AVIONOM

140 eur     dete do 2g - besplatno

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI DINARSKI DEO: 3.990 rsd (dete 0-12g - 2.990 rsd) + CENA HOTELSKOG SMEŠTAJA U TABELI U EURHotel MANDRAKI VILLAGE 3*

Položaj hotela:  smešten u neposrednoj blizini ekološkog parka Koukounaries, u mirnom i prijatnom okruženju. Od plaže Koukounaries koja se smatra najlepšom plažom na Skijatosu, neki je smatraju i najlepšom plažom evropskog dela Mediterana, udaljen je 200m.
Hotelski sadržaj: Hotel je okružen zelenilom i lepo uređenim vrtom, poseduje sunčanu terasu sa velikim bazenom sa delom za decu, ležaljkama i pool barom, prostrani lobi sa TV salonom, restoran, igralište za sportske aktivnosti na otovrenom, a la carte restoran, wi-fi internet u javnom prostoru.
Soba: sve sobe su elegantno opremljene i poseduju klima uređaj, mini frižider, TV, telefon, internet, sef, fen, kupatilo, balkon.
Usluga: noćenje sa doručkom – buffet srevis (samoposluživanje).

Cena

DINARSKI DEO ARANŽMANA:  plaćaju svi putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza do letovališta, iznos je naznačen u tabeli.
CENA SMEŠTAJNIH USLUGA:  cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje), pojedinačno za svaki termin, objekat i uslugu.
CENA AVIO PREVOZA:  cena je po osobi. Naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćaju prevoz i nemaju sedište.

AVIO PREVOZ (poseban čarter let) BEOGRAD • SKIATOS • BEOGRAD

PROGRAM PUTOVANJA: Dan polaska - poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodroma “Nikola Tesla”. Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i poletanja aviona. 2-10.dan: boravak u izabranom terminu i objektu sa izabranim uslugama. 11.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, poletanje sa Skiatosa prema planu letenja. Sletanje u Beograd. Kraj usluga.

 

Doplata za dodatni prevoz - transfer do/od aerodroma, po osobi: Novi Sad i Zrenjanin - 2.600 rsd. Subotica - 3.600 rsd.

Popust za decu od 2-12g. - 50%. Transferi započinju 3-4 sata pre poletanja aviona iz Beograda.

 

 

Cena avio aranžmana obuhvata
 • avio - čarter let na relaciji Beograd - Skiatos - Beograd
 • izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli
 • servis predstavnika i animatora agencije i troškove organizacije programa.
Cena avio aranžmana ne obuhvata
 • aerodromsku taksu u ukupnom iznosu od 31,80€ (aerodrom Beograd - 16,72€, aerodrom Skiatos - 14,10€, RF taksa - 0.98€). YQ taksu - 10€ (doplata za gorivo). Takse ne plaćaju deca od 0-2 god. Takse se plaćaju u agenciji.
 • troškove transfera aerodrom - hotel - aerodrom u iznosu od 15€ po osobi (ne plaćaju deca od 0-2 god.). 
 • turističku (boravišnu) taksu u iznosu 0,5€ za htl 2*, 1,5€ za htl 3*, 3€ za htl 4*, 4€ za htl 5* po sobi dnevno. Plaćanje na recepciji. 
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Hotelske skraćenice i naznake u tabeli

HOTELSKE SKRAČENICE I NAZNAKE U TABELI:   1/2 standardna soba - dva standardna ležaja + pomoćni ležaj.  1/3 standardna soba - tri standardna ležaja. NA - najam apartmana;  studio 02 - dvokrevetni studio; club soba - soba veće površine i bolje opremljenosti od standardne. BB - bed&breakfast (noćenje i doručak - samoposluživanje). HB - halfboard (polupansion): doručak - večera (samoposluživanje - izbor više jela). SV - sea view (pogled na more). SSV - sea view (bočni pogled na more). GV - garden view (pogled na vrt - baštu).

Važne napomene i uslovi plaćanja

NACIN I USLOVI PLACANJA

 • USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Cene prevoza i smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu za efektivu Intesa banke na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

  • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
  • plaćanjem na rate (do 9 mesečnih rata, bez uplate akontacije i bez kamate) - kreditnim karticama Intesa banke (Visa i Mastercard), plaćanje prilikom rezervacije.
  • čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2018., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
  • administrativnom zabranom preduzeća sa kojima Belvi Travel ima potpisan Ugovor o administrativnoj zabrani.
  • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture


OPŠTE NAPOMENE:

 • Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
 • Sobe se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljno prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja iligarealizujeusaradnjisadrugomagencijomo čemujedužandaobavestiputnikenajkasnijepet (5) danaprepredviđenogpočetkaputovanja.
 • Maloletna lica ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja naznačenu na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Oznakakategorijehotelauprogramuputovanjajezvaničnoutvrđenaivažeća je nadanzaključenjaugovoraizmeđuorganizatoraputovanjaiinopartnera.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe ili apartmana, sedište u avionu ili autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelusobauhoteluvrširecepcija, podolaskugostiju.
 • Cenaaranžmanazajednokrevetnusobuseradinaupit.
 • Navodiosadržajuodređenihuslugailisadržajakojepružahotel, nepodrazumevaobaveznobesplatnokorišćenjeistih. Mogućajedoplata, narecepcijihotela, zakorišćenjepojedinihusluga (masaža, sauna, spacentar, fitnes, internet, sef, konzumacijapićaizminifrižidera/minibara, sportskitereniislično.)
 • Pravilaoblačanjauvećinihotelazavremevečereurestoranimajezamuškarce, nošenjedugihpantalona, asvevrstekupaćihkostimasuzabranjene
 • Uuslovimaniskesezone, anekadaiusezoni, mogućejedanekisadržajismeštajnogobjekta, ugostiteljskiitrgovinskiobjektiumestuopredelenjanisuufunkciji, za štaOrganizatorputovanjanemožebitiodgovoran.
 • Fotografijeizkatalogailisainternetprezentacijeunutrašnjihsadržajasmeštajnihobjekataisoba, negarantujuda ćeputnikdobitibaš smeštajnujedinicuizgleda, položaja, opremljenostiiveličinekaonafotografiji.
 • Brojtelefonapredstavnika ćebitidostupanputnicimaumomentuizdavanjavaučera, anajkasnije 5 danapreugovorenogputovanja. Ukolikoputnikpreuzmevaučernakojemnepišebrojtelefonapredstavnika, dužanjepozvatiagenciju pre putovanja.
 • Svakiputnikjeuobavezidaposedujeispravnuputnuispravu (pasoš).
 • PutnicikojinisudržavljaniSrbije, uobavezisudasesamiupoznajusaviznimrežimomzemljeukojuputuju. Agencijanesnosiodgovornostzaneispravnuputnuispravuučesnikauputovanju, nedobijanjevizezakategorijuputnikakojimajevizapotrebna, kaoiuslučajudapograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritorijuzemljeodredištaismatraćesedajeputnikodustaoodaranžmanaipostupićesepremaOpštimuslovimaputovanja.
 • Minimumzarealizacijuputovanjaje 80 putnika (avionskiprevoz).
 • Agencijanemaodgovornostzaeventualnedrugačijeusmeneinformacijeoprogramuputovanja.
 • Molimoputnikeda preuzmu i pažljivopročitajuOpšteusloveputovanjakojisusastavnideoovogprograma.

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7030 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.