011 / 30 65 350

SENT MARTIN

SENT MARTIN

SENT MARTIN
Kulinarska prestonica Kariba
11 dana / 9 noćenja
Individualni polasci


Economy

Comfort

Lux

Od 1.580 Eur

Od 2.450 Eur

Od 3.380 Eur

Captain Oliver´s Resort 3*

Princess Heights 4*

The Westin Dawn Beach Resort & Spa 4*

Air France

Air France

Air France


 




Opis putovanja

  1.dan BEOGRAD – PARIZ
  Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla” kod šaltera Air France-a dva sata ranije (15.10 sati.) Poletanje za Pariz u 17.10 časova (let AF6293). Sletanje u Pariz u 19.50 časova. Čekanje na vezu.
  2. dan PARIZ – SENT MARTIN
  Nastavak putovanja za St Maarten u 10.10 sati (AF 498). Obroci u avionu. Dolazak na St Maarten u 14.30 sati. Nakon carinskih formalnosti, transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na fakultativni izlet. Noćenje.
  3. – 10. dan SENT MARTIN
  Boravak u hotelu na bazi na bazi odabrane usluge. Slobodni dani predviđeni za uživanje uz mogućnost doplate fakultativnih izleta.
  11. dan SENT MARTIN – PARIZ
  Doručak. Hotelske sobe se napuštaju do 10.00 časova. Slobodan vreme do polaska na aerodrom (oko 12.00). Čekiranje na let za Pariz AF 499 u 15.45 h
  12. dan PARIZ – BEOGRAD
  Sletanje u 06.00 sati po lokalnom vremenu i nastavak putovanja letom JU311 u 10.00 za Beograd. Sletanje na aerodrome Nikola Tesla u 12.25 sati.

Аranžman obuhvata
 • Avio kartu Beograd – Prariz - Sent Martin – Pariz – Beograd sa svim taksama
 • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi na bazi 8 noćenja na bazi odabrane usluge u hotelu.
 • Povratni transfer na relaciji aerodrom-hotel -aerodrom
 • Organizaciju puta
Аranžman ne obuhvata
 • Individualne troskove
 • Međunarodno putno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Ostale nenavedene usluge
Uslovi plaćanja

  NAČINI PLAĆANJA :
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese za efektivu na dan uplate.
VAZNE NAPOMENE :
Cena aranzmana je bazirana na promotivnoj tarifi  i zavisi od trenutne raspolozivosti  mesta.
Cene  smestaja su date za standardni tip sobe. Sve doplate odnosno rezervacija bilo koje druge kategorije sobe vrši se isključivo na upit. Red leta kao i cena podložni su promeni. Potvrda rezervacije hotela čeka se minimalno 24 sata od izvršene uplate avansa. U vreme održavanja sajmova, kongresa i specijanih dogadjanja cene iz tabele ne važe. Rezervacije se rade na upit, cene su podložne promeni u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta na letovima.

 

NAPOMENE ZA SMESTAJ :
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Postoji mogućnost doplate za jednokrevetnu sobu, cena se radi na upit sa hotelom. U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

Opšte napomene

Organizator putovanja je S.A.B. Travel Deligradska 9, 11000 Beograd, OTP 73/2014 od 17.11.2017.godine

Organizator putovanja zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu.
Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

Organizator putovanja je Turistička agencija S.A.B. Travel Deligradska 9, 11000 Beograd, OTP 73/2014.

Program putovanja br 1. od 23.11.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 17.11.2017.

 

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.8691 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.