011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

VENECIJA - PRVI MAJ

VENECIJA - PRVI MAJ

GARANTOVANI POLAZAK

autobusom, 5 dana, 2 noćenja

 

Termin putovanja

Hotel

Cena po osobi

28.04.2017.-02.05.2017.

Hote 3* Lido di Jesolo

Hote GRIFONE 3*  

regularna cena        85 €


Last minute          75 €Hote GRIFONE 3*

Hotel GRIFFONE 3* nalazi se u mirnom delu poznatog letovališta Lido di Jesolo na oko 100 metara od mora. Hotel poseduje restoran, bar, klima uredjaje i WiFi u celom hotelu. Sve sobe poseduju TWC, klima uredjaje, SAT-TV, sef, WiFi i telefon. Usluga: Noćenje sa doručkom, švedski sto-samoposluživanjeProgram putovanja

1. DAN (28.04. petak): BEOGRAD – TRST. Sastanak grupe u 21.30 h. na autobuskom terminalu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 22.00 časova. Vožnja autobusa preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2. DAN (29.04. subota): TRST – LIDO DI JESOLO. Po dolasku u Trst razgledanje grada, pešačka tura, Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme organizovani odlazak u Tržni centar Palmanova. U kasnim popodnevnim satima odlazak do hotela. Smeštaj Noćenje.

3. DAN (30.04. nedelja): LIDO DI JESOLO – PADOVA – VERONA - LIDO DI JESOLO. Doručak u hotelu. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Padove, grada u kome su svoj pečat ostavili umetnici poput Djota i Donatela. Nakon obilaska Padove, odlazak do Verone-grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak grada, amfiteatar ARENA, Trg Bra, Julijina kuća... Nakon obilaska slobodno vreme. U kasnim popodnevnim satima, povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.      

4. DAN (01.05. ponedeljak): LIDO DI JESOLO-VENECIJA-BEOGRAD. Doručak u hotelu. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili fakultativan izlet za Veneciju: odlazak u luku Punta Sabione. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija, nekadašnja srednjovekovna Mletačka Republika, izgradjena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova.Obilazak grada: Most Uzdaha, Duždeva palata (nije predvidjen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, crkva Santa Marija della Salute, Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto... Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni, povratak u Lido di Jesolo i polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

5. DAN (02.05. utorak) BEOGRAD. Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutranjim satima..  Kraj programa.


Doplate/Popusti
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 35 €. Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.
U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Lidu di Jesolu
 • Obilaske prema programu putovanja
 • Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • Troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
Cene fakultativnih izleta po osobi

Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:

 • Padova i Verona - 25 €.
 • Venecija - 20 €.
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na rate bez kamate do 10.Maja 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa
- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 2. od 31.03.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7030 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.