011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

MILANO I JEZERA ITALIJE

MILANO I JEZERA ITALIJE

MILANO I JEZERA ITALIJE

autobusom, 6 dana, 3 noćenje

 

 

TERMIN PUTOVANJA

 

HOTEL

 

CENA

 

15.09.2017. – 20.09.2017.

 

B&B Sesto Milano 3*

 

169€

SPECIJALNA PONUDA  159€

 

 

25.10.2017. – 30.10.2017.

 

B&B Sesto Milano 3*

 

169€

SPECIJALNA PONUDA  159€B&B Sesto Milano

Hotel B&B Milano Sesto Marelli nalazi se u Sesto San Đovaniju, na 400 metara od stanice metroa Sesto Mareli, odakle saobraćaju linije do centra Milana. U ponudi su moderno uređene sobe sa besplatnim bežičnim internetom.
U ponudi su moderno uređene sobe sa besplatnim bežičnim internetom, klima uređajem, flat-screen TV sa kablovskim kanalima i sef. Sopstvena kupatila su opremljena tušem i fenom za kosu i peškirima.
U zajedničkoj prostoriji besplatno su na raspolaganju punktovi sa tabletima. Recepcija radi non-stop.  Doručak na bazi švedskog stola.Program putovanja

1. DAN -  BEOGRAD – MILANO
Sastanak grupe u 21.30 h. na autobuskom terminalu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 22.00 časova. Vožnja autobusa preko Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2. DAN - MILANO
Dolazak u Milano. Po dolasku panoramsko razgledanje grada; Trg Piaza del Duomo, Milanska Katedrala, Milanska skala, Galerija Vitoria Emanuela II, Breraumetička galerija, Toranj Pireli, stadion San Siro, zamak Kastelo Sforcesko, bazilika Santa Maria alle Grazie...  U poslepodnevnim časovima smeštanje u hotel. Noćenje.  

3.DAN -  MILANO  - MAGGIORE – LUGANO - MILANO
Doručak. Slobodno vreme za razgledanje Milana ili fakultativni obilazak jezera Maggiore i Luganu. U Luganu je predviđen i obilazak muzeja fabrike čokolade Alprose koja je najveći proizvođač čoklade u Švajcarskoj. Noćenje.

4.DAN - MILANO – COMO - MILANO
Doručak. Slobodno vreme za razgledanje Milana ili fakultativni obilazak jezera Como. Noćenje.

5.DAN  -  MILANO – LAGO DI GARDA - BEOGRAD
Doručak. Odjava iz hotelu i polazak do jezezera Lago di Garde i obilazak starog grada Sirmione. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

6.DAN -  BEOGRAD
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutranjim satima. Kraj programa.


U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Milanu
 •  obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Boravišna taksa u visini od 1,5e po danu. Plaća se u hotelu
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove

Cene fakultativnih izleta po osobi

Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:

  • Jezero Como - 20€ INFO
  • Jezero Maggiore i Lugano - 25€ INFO


NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 •  gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 •  kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na ratebez kamate do 30.12.2017.

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 05.07.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 121.6758 RSD proveri >>

© 2017 S.A.B. Travel d.o.o.