011 / 30 65 350

BASKIJSKA TURA

BASKIJSKA TURA

BASKIJSKA TURA

Sanremo – San Sebastijan – Pamplona – Gijon – Santander – Bilbao – Menton


autobusom, 12 dana, 7 noćenja

 

 

TERMIN POLASKA

 

HOTEL

 

CENA

 

6.10.2017. – 17.10.2017.

 

IBIS Budget Baracaldo Bilbao  1*
IBIS Budget Oviedo  1*
Hotel Ibiltze San Sebastian  1*

 

299€

SPECIJALNA PONUDA      289€IBIS Budget Oviedo 1*

IBIS Budget hoteli poseduju moderno opremljene sobe sa klimom, TV-om i internet mrežom. Sve sobe imaju privatno kupatilo sa fenom i peškirima. Hoteli se nalazi na par minuta vožnje od centra grada ( u ovom slučaju od centra Bilbaa i centra Ovieda ). Autobusko stajalište je u neposrednoj blizini. Doručak se služi po principu švedskog stola.

Hotel Ibiltze San Sebastian

Moderan hotel na samo 5km od strogog centra grada. Hotel je povezan sa centrom autobuskim prevozom koji kreće sa stanice u blizini hotela, a koji funkcioniše na svakih 20minuta. Doručak se služi po principu švedskog stola. Sve sobe imaju pogled na ulicu, privatno kupatilo, klimu, TV, wifi.IBIS Budget Baracaldo Bilbao

IBIS Budget hoteli poseduju moderno opremljene sobe sa klimom, TV-om  i internet mrežom. Sve sobe imaju privatno kupatilo sa fenom i peškirima. Hoteli se nalazi na par  minuta vožnje od centra grada ( u ovom slučaju od centra Bilbaa i centra Ovieda ). Autobusko stajalište je u neposrednoj blizini. Doručak se služi po principu švedskog stola.Program putovanja

1. DAN;  BEOGRAD – SANREMO
Sastanak putnika na parkingu preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina u 18.30h. Polazak autobusa u 19.00h (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćnja vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.

2. DAN;  SANREMO – SAN SEBASTIJAN               
Dolazak u Sanremo u jutarnjim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada; Kazino, Ruska crkva, Korzo Mateoti, palata Ariston. Skup putnika oko 20h i polazak za San Sebastian. Noćna vožnja ka Španiji.

3. DAN;  SAN SEBASTIJAN                     
Dolazak u San Sebastijan. Razgledanje grada, prelepe plaže La Concha,Palate Miramar, Peines de Viento -  skulpture Eduardoa Chillida, akvarijum, stari deo grada, luku i ostrva Santa Klara. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Noćenje.

4. DAN;  SAN SEBASTIAN – PAMPLONA – SAN SEBASTIJAN             
Doručak. Slobodne aktivnosti ili fakultativna poseta Pamploni. Noćenje.

5. DAN;  SAN SEBASTIAN –  SANTANDER - OVIEDO                                    
Doručak. Odjava iz hotela i polazak za Santander. Dolazak u Santander, lep i miran gradić okružen sa čak 11 prelepih plaža. Biser ovog grada jeste palata
Magdalena, smeštena na užvišenju, okružena plažom Sardinero. Slobodno vreme. Skup grupe u 18 časova kada polazimo za Oviedo. Smeštaj u hotel. Noćenje.

6. DAN;  OVIEDO - GIJON – LABORAL – OVIEDO                
Doručak. Polazak za Gijon u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada; čuvene ulice Corida, trga Begona, las Letronas, plaže San Lorenco i De Poniente, akvarijuma. U poslepodnevnim časovima fakultativna poseta Laboralu. Povratak u Oviedo. Noćenje

7. DAN; OVIEDO – PICOS DE EUROPA – COVADONGA - OVIEDO                                            
Doručak. Slobodne aktivnosti za razgledanje grada ili fakultativni izlet Picos de Europa i Covadonga.  Povratak u hotel. Noćenje

8. DAN;  OVIEDO – AVILES - SALINAS - CUDILLERO – OVIEDO                                  
Doručak. Slobodne aktivnosti za razgledanje grada ili fakultativna poseta mestima Aviles, Salinas i Cudillero. Povratak u hotel. Noćenje

9. DAN;  OVIEDO – ALTAMIRA - BILBAO                  
Doručak. Odjava iz hotela i polazak za Bilbao. Usput stajemo radi fakultativne posete pećini Altamira, posle čega nastavljamo put Bilbaa . Po dolasku razgledanje grada; poseta pijaci koja se nalazi u ginisovoj knjizi rekorda – Mercado de la Ribera, obilazak čuvenog muzeja Guggenheim i muzeja Bellas Artes, šetnja po staroj gradskoj četvrti Casco Viejo.Smeštaj u hotel. Noćenje.

10. DAN;  BILBAO – MENTON                    
Doručak. Odjava iz hotela. Moguće je organizovati fakultativnu posetu visećem mostu. Polazak za Menton u kasnim večernjim časovima. Noćna vožnja.

11. DAN;  MENTON – BEOGRAD                           
Dolazak u Menton, živopisni gradić koji još nazivaju i gradom limuna zbog velikog broja stabala i festivala koji se ovde održava svake godine. On sa pravom predstavlja biser Francuske. Razgledanje grada. Skup grupe oko 18h i polazak za Beograd. Noćna vožnja sa suputnim zadrzavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.

12. DAN;  BEOGRAD                             
Dolazak u Beograd u prepodnevnim  časovima. Kraj programa.


U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 2 noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 1* u okolini San Sebastiana
 • 4 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 1* u Oviedu
 • 1  noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 1* u okolini Bilbaa
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Cene fakultativnih izleta po osobi
 • Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:
 • Palata Magdalena - 15e INFO
 • Viseći most Bilbao - 15e INFO
 • Pećina Altamira  - 10e INFO
 • Ostrvo Santa Clara  - 15e INFO
 • Pamplona - 15e INFO
 • Picos de Europa   + Covadonga  - 30e INFO
 • Laboral  - 10e INFO
 • Aviles + Salinas + Cudillero - 25e INFO

 

NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate. 
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska 
 • kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate 
 • uplatom preko računa
 • čekovima građana na ratebez kamate do 30.12.2017.

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” 
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 05.07.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.6009 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.