011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

BALATON

BALATON

SEGEDIN
- jednodnevni izlet -


 

TERMIN PUTOVANJA

 

CENA

 

1.05.2018.

 

10
Program putovanja

1. DAN  BEOGRAD – BALATON  – BEOGRAD
Sastanak grupe u 05:00 h. kod  Kombank Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića. Polazak autobusa u 05:30 h. Vožnja preko Novog Sada i Subotice  sa usputnim zadržavanjima.
Dolazak na jezero  u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme za šetnju pored jezera i uživanje do poslepodnevnih časova kada je predviđen obilazak grada Šiofok  i odlazak do hipermarketa. Slobodno vreme za kupovinu.
 U večernjim časovima polazak za Beograd. Dolazak u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.


U cenu je uključeno
  • prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
  • obilaske prema programu putovanja
  • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
  • troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
  • medjunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
  • potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Uslovi i način plaćanja

Uslovi i način plaćanja

  • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska 

VAŽNE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. 
- Potpisivanjem Ugovora putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja S.A.B Travela  i garancija i da iste u celosti prihvata.
- Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja S.A.B Travela  koji su sastavni deo ovog programa.
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br 1 od 20.12.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 


PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7014 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.