011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

AZURNA OBALA - Proleće 2017.

AZURNA OBALA - Proleće 2017.

autobusom, 7 dana, 4 noćenja

 Termin putovanja

Hotel

Cena po osobi

21.05.2017. - 26.05.2017.

HOTEL 3* SAN REMO OKOLINA

        199 €   
Program putovanja

1. DAN (nedelja 21.05.): BEOGRAD – SAN REMO. Sastanak grupe u 19.30 h na autobuskom terminalu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe.  Polazak autobusa je u  20.00 časova. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Noćna vožnja.                                                                                                       

2. DAN (ponedeljak 22.05): SAN REMO. Dolazak u San Remo u popodnevnim satima     Panoramsko razgledanje grada – pešačka tura: : Ruska crkva, Kazino, Korzo Mateoti, palata Ariston – poznata po festivalu italijanske kancone, srednovekovni kvart grada, La Pinja... Smeštaj u hotel. Noćenje.

                                                                                                     

3. DAN (utorak 23.05.): SAN REMO – KAN – ANTIB - SAN REMO.  Doručak u hotelu. Slobodan dan za individulane aktivnosti ili fakultativan izlet za Kan i Antib: . Po dolasku u Kan, obilazak mondenskog mesta poznatog po čuvenom filmskom festivalu i prelepom šetalištu: Kroazeta, Filmska palata, Srpska ulica, hotel Karlton, stari Kan… Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Antiba, obilazak grada koji predstavlja pravi bisera Mediterana i jedno od najstarijih utvrđenja na Azurnoj obali. Gradom dominira tvrđava Fort Kare u čijem podnožju se nalazi najskuplja marina na Azurnoj obali. Ovde se nalazi i muzej sa jednom od najboljih kolekcija slika Pabla Pikasa. Slobodno vreme. Povratak u Sanremo. Noćenje  .                             

                                                                                     

4. DAN (sreda 24.05.): SAN REMO – NICA – EZ - SAN REMO Doručak u hotelu. Slobodan dan za individualne aktivnosti, ili fakultativan izlet za Nicu i Ez: Nica jedno od najpoznatijih letovališta Azurne obale, prepoznatljiva po prelepim palatama, kazinima, čuvenim hotelima i dugačkim plažama: Englesko šetalište, Trg Masena, Fontana sunca, Park Alberta I, Garibaldi, hotel Negresko, kasino Ruhl, Gradska kuća… Nakon obilaska Nice odlazak do Eza, simpatičnog gradića nedaleko od Nice, koji sa svojim prelepim uskim uličicama i fabrikom parfema predstavlja pravi lavirint lepote i šarma. Povratak u Sanremo.  Noćenje./

                                                                                                                        

5. DAN (četvrtak 25.05.): SAN REMO – MONAKO -  MONTE KARLO - MENTON - SAN REMO Doručak u hotelu. Slobodan dan za individulane aktivnosti, ili fakultativan izlket za Monako,  Monte Karlo i Menton: Po dolasku u kneževinu Monako obilazak grada: dvorac Grimaldijevih, Okeanografski muzej, crkva Svetog Nikole, u kojoj su krunisani svi vladari Monaka, i u čijim kriptama počivaju. Među njima je i grob princeze Gracije Patricije, odnosno poznate američke glumice Grejs Keli. Nastavak razgledanja uz vožnju stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg dela Azurne obale. Obilazak prestonice bogatstva: Kazino, hotel i kafe “Paris”. Nastavak puta za Menton, grad limuna i mondenski centar na Francuskoj rivijeri kojeg još nazivaju i “Biser Francuske”, obilazak starog grada, marine, vrtovi i bašte koji su posebna atrakcija grada. A ako zađete u strme i uske ulice Mentona, moći ćete da osetite mirise Provanse: začinskih trava, lavande, ili kuglica natopljenih limunovim uljem. Povratak u Sanremo. Noćenje.

                                                 

6. DAN (petak 25.05.): SAN REMO – DJENOVA – BEOGRAD. Doručak u hotelu.. Nakon doručka, odjava iz hotela i polazak za Djenovi. Po dolasku obilazak grada čiji je centar grada pod zaštitom UNESCO-a: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna (jedan od najstarijh na svetu koji je još uvek u funkciji), kuća Kristofera Kolumba… Kraće slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroy Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.                      

7. DAN (subota 26.05.):  Dolazak u Beograd u jutranjim satima na mesto polaska. Kraj programa.


Doplate/Popusti
 • DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  60 €.  Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

U cenu je uključeno
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
 • 4 noćenje sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u San Remu ili okolini Ligurijske oblasti
 • Obilaske prema programu putovanja
 • Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
 • Troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete
 • Boravišna hotelska taksa 1,5 € po osobi, po noci (plaća se direktno na recepciji hotela)
 • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
Cene fakultativnih izleta po osobi

Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:

 • Kan i Antib - 20 €
 • Nica i Ez - 15 €, Monako, Monte Karlo
 • Menton – 25 €
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu za efektivu BANCA INTESA BEOGRAD banke na dan uplate.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- čekovima građana na ratebez kamate do 20. Maja 2017.
- kreditnim karticama BANCA INTESA (Visa, Dina card, Master card, American Express i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa- kreditiranje preko banke ADDIKO banke na višegodišnje rate
-za aranžmane koji se kreditiraju preko banke, prilikom prijave se uplaćuje 10% od ukupne cene aranžmana (iznos se vraća uplatiocu po dobijanju kredita), a agencija izdaje profakturu na ukupan iznos koju uplatilac predaje banci radi dobijanja kredita.

 

VAŽNE NAPOMENE:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika

Program putovanja br 1. od 30.03.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.