011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

FRANŠIZING: IZGRADNJA BIZNISA NA ČVRSTOM TEMELJU

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koje se bazira na bliskoj i stalnoj saradnji legalno i finansijski samostalnih kompanija vlasnika franšize i njegovih pojedinačnih korisnika franšize. Vlasnik franšize garantuje svojim korisnicima pravo i uzima na sebe obavezu da će voditi posao u skladu s konceptom franšize.

Pravo omogućuje i obavezuje pojedinačnog korisnika franšize - primaoca franšize, u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku kompenzaciju, da koristi zaštitno ime vlasnika franšize - davaoca franšize za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, proceduralni sastav i druga prava na proizvodno ili intelektualno vlasništvo, uz stalno pružanje komercijalne i tehnološke pomoći, unutar vremenski određenih okvira u pismenom franšiznom ugovoru, koji se zaključuje između stranaka u ovu svrhu.

Prednosti franšizinga kao oblika poslovanja postaju sve evidentnije i domaćim preduzetnicima. Koje su to prednosti franšizinga? Franšiza omogućava ono najbolje iz oba sveta, vlasništvo nad sopstvenom firmom sa jedne i partnerstvo i vođstvo od strane poznate i uspešne firme, sa druge. Primalac franšize dobija već oprobanu metodologiju za uspešno otpočinjanje i razvijanje posla. Na taj način vlasnici franšize, prateći provereni sistem i oslanjajući se na podršku davaoca znatno umanjuju rizik od neuspeha.

Franšizing zapravo predstavlja recept za uspeh! Naravno dosta zavisi od samog primaoca franšize, odnosno njegove spremnosti i sposobnosti da primeni dobijeni koncept (know how)

ZAŠTO S.A.B. Travel FRANŠIZA?

Primaoci franšize S.A.B. Travel-a dobijaju niz pogodnosti koje im olakšavaju put do uspeha:
- Pravo na korišćenje prepoznatljivog brenda;
- Široku paletu proizvoda i usluga;
- Razvijen metod rada;
- Iskustvo i znanje (know how);
- Programe neophodne za rad;
- Obuku;
- Tehničku, logističku i marketinšku podršku;
- Atraktivan franšizni paket;

Sistem rada podrazumeva preusmeravanje postojećih i potencijalnih klijenata iz regiona primaoca franšize na njegovu franšiznu jedinicu. Na taj način je svakome olakšan ulazak u posao, kao i mogućnost lakšeg proširenja baze klijenata.

Iskusni agenti prodaje su konstantno na raspolaganju primaocima franšize, za bilo koji problem, savet ili konkretnu pomoć. Takođe, ono što je posebno karakteristično jeste neprestana komunikacija sa primaocima franšize i pomoć u organiziciji svih marketinških i promotivnih aktivnosti, kao i u povezivanju sa što većim brojem klijenata.

Kao vid podrške franšiznim jedinicama, S.A.B. Travel redovno nastupa na svim domaćim sajmovima turizma, kao i na sajmovima u regionu, gde postoje naše franšizne jedinice. S.A.B. Travel je prepoznatljiv po konstantnoj marketinškoj kampanji i prisutnosti u elektronskim i štampanim medijima na nacionalnom nivou, od čega veliku korist imaju i sve franšizne jedinice.

pdf Franšiza - konkurs.pdf »

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.